Om denne bloggen

Dette er bloggen til politikk og menneskerettigheter-faget på Sandvika videregående skole. Vi var en av de første skolene som tilbød undervisning i pome; allerede høsten 2007 var vi i gang. På denne bloggen får du vite om hvordan vi underviser i dette fantastiske faget og hvorfor du bør velge det.

mandag 23. januar 2012

Hva sier elevene om faget?

Vi har spurt nåværende og tidligere elever om hvorfor de likte POME, og her er svarene:

Maren Skredsvig (tok faget 14/15)
Jeg valgte å ta POME i andreklasse for å ha et fag som var helt annerledes enn alle realfagene jeg skulle ta, og jeg endte opp med å like POME mye bedre enn alle de andre fagene mine. Jeg har lært utrolig mye dette året, selv om jeg ikke kunne veldig mye om politikk og menneskerettigheter fra før. Dette er et fag som passer for alle som har lyst til å lære mye og som er villige til å legge ned litt jobb, uavhengig av hvor mye du kan fra før og om du er politisk aktiv eller ikke. Jeg vil sterkt anbefale å ta POME på Sandvika, du vil ikke angre!

 William Høie (tok faget 14/15)
Hvis det er et fag du virkelig burde ta mens du går på Sandvika så er det POME. Faget har noen av de beste lærerne du vil komme bort i i norsk skole, og du får så ekstremt mye kunnskap som du kommer til å få bruk for resten av livet. Faget gir virkelig en forståelse av hvordan demokratiet fungerer, hva politikk faktisk er, det internasjonale samfunnets mange rariteter og hvor galt alt kan gå hvis man ikke er på vakt. 

Jeg tok POME i mitt 3. år på Sandvika og POME var uten tvil min favoritt av alle de fagene jeg hadde det året. Faget legges opp slik at du får prøvd ut flere forskjellige måter å jobbe med stoffet. Mulighetene til fordypning og utforskning av stoffet på egen hånd gir eleven verdifull erfaring og forberedelse til videre studier, forelesninger av dyktige lærere gir dybde kunnskap og innsikt og diskusjon gir mulighet til å teste din forståelse opp mot andre elevers samtidig, som du får analysere stoffet. Dette er et fag du vil ha glede av uansett om du er samfunnsfags eller realfags elev. Dette er et fag du kan ta og lykkes med selvom du er politisk analfabet eller den nye Machiavelli. Min anbefaling til slutt er selvfølgelig å ta POME.
Siamak Nematpoor (tok faget 14/15)
Jeg har alltid ment at politikk og menneskerettigheter burde vært en del av den allmenne lærerplanen, og ikke kun et valgfag for videregående elever. Politikk og menneskerettigheter på Sandvika VGS er akkurat det alle skoler i Norge trenger! Verdenspolitikken påvirker oss like mye som matematikk påvirker hverdagen vår. Det viktigste er hardt arbeid slik at du lærer så mye som mulig. Du trenger ikke være politisk entusiastisk, du trenger bare å være interessert i hvilken rolle du som et menneske spiller i samfunnet og på verdensbasis.

 Sheida Charlotte Pakzamir (tok faget 14/15)
Jeg valgte politikk og menneskerettigheter som valgfag i tredje klasse. Jeg hadde lite kunnskap om temaene i faget, men var nysgjerrig på å lære mer. Jeg har aldri hatt noe spesiell interesse for verken politikk eller menneskerettigheter, men etter et år med POME har dette snudd. 

Vi påvirkes av politikk og menneskerettigheter hver dag og faget gir deg kunnskap til å forstå den verden vi lever i. Det er et fag for alle elever, så lenge man er interessert i å lære. Timene var underholdende og lærerike, og arbeidsoppgavene var varierende. Fra store prosjektarbeid til prøver krever faget hardt arbeid, men med en interesse for faget er det både spennende, lærerikt og gøy. Jeg angrer ikke et sekund på at jeg valgte politikk og menneskerettigheter, og vil anbefale det til alle som har interesse i å lære mer om den verden vi lever i.

 Jakob Kaaby Hellstenius (tok faget 14/15)

Jeg valgte PoMe som et siste valgfag mens jeg fordypet meg i realfag, det endte med å bli mitt favorittfag. Jeg var, og er, i høyeste grad engasjert i politikk, men etter å ha hatt PoMe i ett år har jeg lært mye mer enn jeg kunne ha håpet på. Alle som møtte opp med et ønske om å lære og utvikle sin forståelse av verdenspolitikken fikk innfridd dette ønsket. Timene var varierte og morsomme, debattene var interessante, og selv om pensumet kunne oppleves som tørt til å begynne med falt alle brikkene på plass når året var omme. Av samtlige jeg har snakket med fra min klasse er det ingen som ikke mener at alle burde ha PoMe, uansett forutsetninger og politiske meninger. Hele opplevelsen ble kronet av en fantastisk lærer som klarte å skape et engasjement hos alle og en vekket en vilje til å jobbe med tung statsvitenskapelig teori. Jeg kan anbefale PoMe for alle som er nysgjerrig på verden, som ønsker å forstå litt mer om verden, og som ønsker ett års dannelse.


Solveig Jørgensen (tok faget 14/15)
Jeg valgte POME i andre klasse og det endte med å være det valgfaget jeg var mest fornøyd med. Da jeg startet med POME hadde jeg ikke så mye kunnskap om de temaene faget tok for seg, men nå etter et år med mye hardt, spennende og morsomt arbeid har jeg lært meg mye!
 Jeg mener at POME er et fag for alle elever, man må på ingen måte være en spesiell type person eller ha spesielle interesser eller kunnskaper for å ta det. Selv i den klassen jeg gikk i var det et bredt spekter av forskjellige type mennesker; noen var veldig lærde i faget fra før av, og andre ikke, til tross for det virket det som alle hadde et stort utbytte av faget. Politikk og menneskerettigheter har lært meg masse og gitt meg et godt grunnlag for å lære meg mye mer.


Herman Hovde Krogdahl (tok faget 13/14)
Da jeg skulle velge fag ønsket jeg å finne et spennende fag, med kunnskap jeg håpet jeg kunne få bruk for senere i livet. Valget falt på Politikk og menneskerettigheter, og jeg angret ikke et sekund! Lærerne som underviser i faget er svært engasjerte i jobben sin, og har masse ekstra kunnskap som gjør faget ekstra interessant. Vi dro på utflukter, så på relevante og spennende filmer og arbeidet både alene og i grupper med mange spennende prosjekter. 
 POME krever ikke mye bakgrunnskunnskap, men det er viktig at du har et ønske om å lære, og å engasjere deg i faget! Gjør du dette kommer du til å få et flott POME-år, hvor du kommer til å lære mye annet enn bare pensum, men også utvikle deg som menneske. Det gjorde jeg! 
Jeg er svært glad for at jeg valgte POME. I løpet av året lærte jeg masse nytt om norsk og internasjonal politikk, menneskerettigheter og flere andre spennende temaer. Stian knyttet hele tiden dagsaktuelle temaer opp til pensum, noe som gjorde at jeg følte at det jeg lærte virkelig var noe jeg kunne få bruk for ellers i livet, og ikke bare på skolebenken! Det skal også nevnes at fagene man kan kombinere POME med er interessante, jeg hadde samfunnsgeografi i andre klasse og var veldig fornøyd med det valget også!

Annika Moriggi Kielland (tok faget 13/14)
Hvis det er noe jeg sitter igjen med fra videregående, så er det timene med politikk og menneskerettigheter. Jeg valgte POME i tredje klasse og kunne egentlig ingenting og hadde ikke spesiell interesse for faget fra før av. Likevel viste det seg fort å bli mitt absolutt favorittfag. 

Jeg hadde Stian Nordskog som lærer og med hans engasjement og kunnskap ble faget enda mer interessant. Timene var fylt med spennende forelesninger, diskusjoner, gode historier, mye alvor og en god del humor. Jeg sitter fortsatt igjen med mange inntrykk fra timene, feks noen veldig lærerike prosjekter vi hadde og gode filmer vi så. Faget er utfordrende, men man får så mye igjen. Jeg har fått mye mer kunnskap om faget, og desto viktigere økte interessen og engasjementet mitt om å lære mer. Man forstår viktigheten av å være interessert i, og ha kunnskap om verden rundt oss. POME er vel så mye undervisning i dannelse som det er et skolefag. Etter et år forstår du hvorfor. Jeg er i hvert fall utrolig glad for at jeg valgte dette faget, for det er et fag der jeg virkelig lærte noe.


Ulrik Randsborg Lie (tok faget 13/14)
Da jeg skulle velge fag var det ingen tvil om at POME skulle være blant dem, men lite ante jeg nøyaktig hvor flott, lærerikt og inspirerende året skulle bli! Politikk og Menneskerettigheter byr ikke bare på et flott pensum, men også underholdene timer, flotte diskusjoner og oppgaver. Klassen var en god sammensetning av politisk interesserte, men også de som bare var nysgjerrige på å lære mer om verden. Det er nettopp her faget treffer så bra; du trenger ikke ha en spesiell interesse, bare et lite ønske om å forstå verden litt bedre. Av alle fagene jeg har hatt er POME uten tvil faget som har gitt mest utbytte, og også noe av det jeg savner mest fra tiden på Sandvika. Anbefales alle!

Ragnhild Staver (tok faget 13/14)
Jeg hadde politikk og menneskerettigheter som valgfag i tredje klasse på videregående. Uavhengig av hvor mye du kan om politikk på forhånd vil POME garantert lære deg mye og vekke en stor interesse for faget. Pensum er viktig og spennende og gir deg kunnskap til å bedre forstå hva som foregår i politikken og verden rundt oss. Faget byr på spennende diskusjoner, engasjerte og flinke lærere, lærerike prosjekter og nyttig kunnskap som du får stor glede av senere.
Velg POME!

Thea Sundal (tok faget 12/13)
Det har vært en glede å ha POME det siste året. Faget har gitt meg mye kunnskap, men det har også fått meg til å innse hvor lite jeg egentlig kan og hvor mye jeg har lyst til å lære. Enten du er politisk aktiv eller ikke, kommer du garantert til å lære utrolig mye du ikke visste fra før av å ha POME. I tillegg vil du utvikle deg som person ved at du konstant tvinges til å jobbe hardere og gjøre ting du ikke trodde du kunne klare. Jeg vil anbefale alle å ta POME, uansett om du er interessert i politikk eller ikke, fordi det er et utrolig spennende og variert fag, og fordi du vil merke at du gleder deg til å stå opp om morgenen når du vet at du skal ha faget.


Martin Lange (tok faget 12/13)
Jeg hadde Stian Nordskog som lærer i Pome, og må si at det var en enorm glede fra begynnelse til slutt. Han innledet første time med å kalle det et dannelsesfag, noe jeg først innså betydningen av i slutten av siste halvår. Politikk og menneskerettigheter er et så enormt variert fag som omhandler utrolig mye, og nettopp det er en del av denne "dannelsen". Etter jeg tok faget har jeg merket at hvordan jeg besvarte oppgaver i alle andre fag, som Norsk, Historie, + Historie og Filosofi, hadde endret seg til det bedre. Jeg trakk plutselig linjer mellom ting jeg aldri ville tenkt på før, og trakk inn aspekter som jeg da kunne innse var veldig viktige. Selv om jeg kanskje ikke har fått oppgaver i de andre fagene som omhandler noe jeg har hatt om i Pome, har måten jeg angriper oppgavene og forbereder meg endret seg - dette er en endring jeg er enormt glad for, og som kommer til å tjene meg svært mye i alle fag jeg skal ta. Jobber du hardt og følger med i Pome, blir du aldri deg selv igjen-og du vil være utrolig glad for det, både etterpå og underveis.Adelina Trolle Andersen (tok faget 12/13):
Jeg likte POME fordi jeg utfordret meg selv og mine tanker om verden. Jeg lærte å se sammenhenger i verden. Tiden vi lever i er spennende. Å lære seg hvordan det politiske systemet fungerer og å vite hvordan menneskerettighetene blir sett på rundt omkring i verden er givende. Egentlig er det jo bare å si at politikk er alt. Derfor er det engasjerende og derfor får du bruk for det senere uansett hva du gjør. Det er slik at i POME kan man gjøre mye ut av timene.
Det blir diskusjoner og det blir latter.


Jonas Moe (tok faget 12/13)
Politikk og menneskerettigheter er desidert det mest spennende faget jeg hadde på videregående. Da jeg startet som elev i faget kunne jeg ikke veldig mye om politikk, men i løpet av ett år med POME så har jeg lært utrolig mye om blant annet hvordan forskjellige politiske organer fungerer, både på nasjonalt og internasjonalt nivå, forskjellige typer styreformer, og rett og slett hvordan verden fungerer. Det jeg likte spesielt godt med POME er at det er et fag hvor nye saker og hendelser stadig tas opp i timen og diskuteres. Uannsett om du er politisk aktiv eller ikke, er medlem av unge høyre eller AUF, så er dette et fag som kommer til å engasjere deg, og med en god lærer og en aktiv klasse hvor mange politiske ståsteder er representert, så blir dette faget bare bedre.Camilla Molyneux (tok faget 07/08), studerte senere Politics and International Relations ved Kingston University):
Politikk og menneskerettigheter er et fag som ga meg en unik mulighet til å utforske og fordype meg i interessene mine for verden og mennesker. Faget ga meg innsikt i hvordan verden 'fungerer' og en god forståelse for menneskerettigheter. Politikk og menneskerettigheter ble satt inn i perspektiv ved å undersøke og analysere hendelser i verden. Slik fikk jeg en bedre forståelse for hvordan uenigheter mellom forskjellige interessegrupper oppstår og hva løsningen på disse problemene kan være. Dette er faget som i størst grad har avgjort min studieretning på universitetet.


Maria Barstad Sanner (tok faget 10/11):
Hvorfor liker jeg politikk og menneskerettigheter:
- Det gir deg en kompetanse som gjør at du i tide og utide tar deg selv i å le av journalister som ikke kan sakene sine.
- Du utvikler deg som menneske, og det utfordrer deg til å ta standpunkter innenfor ulike saker.
- Gir deg en forståelse av hvorfor verden er som den er i dag, hvorfor de ulike konfliktene i dagens samfunn har oppstått. Hva man kan gjøre for å bidra til å skape en bedre verden, og hvorfor.
- Det gir deg muligheten til å i større grad forstå andres synspunkter og meninger, noe som er viktig i dagens samfunn.

Mikkel Mandt (tok faget 10/11):
Jeg liker faget fordi det har engasjerte lærere som virkelig gir læringslyst og som kan faget sitt.
Jeg liker faget fordi det tillater elevene å bruke det vi lærer også i praksis.
Jeg liker faget fordi det gir lett anvendelig kunnskap som kan brukes stort sett i alle fag.


                                Johannes Bangum (tok faget 11/12)
Jeg liker POME fordi vi får oppgaver om dagsaktuelle temaer.
Jeg liker POME fordi man lærer å fordype seg i et tema.
Jeg liker POME fordi læreren forteller om mange interesante idéer om historiske hendelser og dagsaktuelle temaer.

Bodil Åberg Mokkelbost (tok faget 10/11):
Det jeg likte med faget var at en får stor innsikt i den politiske verden og hvordan den fungerer. En får god innsikt i problemer i tidligere og nåværende konflikter og hva som ble/blir gjort. Vi lærte også å bruke historiske hendelser til å forstå hvorfor det skjer. En får mulighet til å komme med egne meninger og diskutere med lærere og medelever. Vi jobber både selvstendig og i grupper og har et variert undervisningsopplegg. Det er et veldig interessant fag en får stor nytte av senere og som jeg er utrolig glad for at jeg tok.Bendik Farstad (tok faget 08/09):
- Pome gir en grunnleggende forståelse for hvorfor Norge er som det er, sammen med historie, selvfølgelig.
- Pome er et godt grunnlag for å faktisk kunne delta i politiske diskusjoner uten å referere til flåsete kommentarer fra VG-nett.

Lurer du på om du skal ta faget politikk og menneskerettigheter?

På Sandvika videregående skole tilbyr vi undervisning i dette faget. Her er en del vanlige spørsmål elever har om faget, vi har forsøkt å svare etter beste evne. Lurer du på noe som du ikke finner svar på, så ikke nøl med å sende oss en epost. Du finner epostadresse her på bloggen.

*Må jeg vite mye om politikk for å ta faget?
Nei. Mange av dem som tar faget vet lite eller ingenting, men de ønsker å lære. Mange andre som tar faget vet mye om politikk, og vil vite mer. Alt vi krever av deg er at du ønsker å lære.

*Er faget ettårig eller toårig?
Faget er ettårig.

*Kan jeg ta det i andre eller tredje klasse?
Du kan ha det enten i andre eller tredje klasse.

*Hvilke andre fag kan jeg kombinere med politikk?
Faget er fornuftig å kombinere med samfunnsgeografi eller sosiologi og sosialantropologi. Man kan foreksempel ta samfunngeografi/sosiologi og sosialantropologi i andre klasse og så ta politikk og menneskerettigheter i tredje klasse, eller omvendt. Du kan selvsagt også ta faget uten å kombinere det med samfunnsgeografi/sosiologi eller sosialantropologi. 

*Hvordan foregår eksamen?
Hvis man blir trukket ut til eksamen kan det være enten skriftlig eller muntlig eksamensform.

*Bruker dere IKT i undervisningen?
Vi bruker alt som fungerer, om det er en penn fra 1950 eller en laptop fra 2015 spiller ingen rolle - gjør det oss bedre i faget så bruker vi det.

*Hvordan underviser dere da?
Vi leser gamle papirbøker, nye papirbøker, digital tekst, ser gamle og nye filmer, jobber sammen i OneNote, vi blogger og samskriver, vi leser politiske romaner og skriver essays om dem, drikker enorme mengder kaffe mens vi krangler, vi leser tunge tekster som vi plukker fra hverandre, ser diskusjonsprogrammer, snakker sammen og TENKER SAMMEN. Vi har det også forbannet moro sammen.

*Blir det noen ekskursjoner?
Vi håper det. Januar 2015 drog  42 pome-elever på ekskursjon til Berlin. Det ble en flott tur, som vi håper vi kan gjenta. Du kan hjelpe oss med å mase på at vi MÅ få lov til å dra også når DU har faget! Les mer om pome-klassenes tur til Berlin her!

Stian bruker smartboardet sitt mye og elever bruker også dette redskapet for læring i hans timer. Sjekk presentasjon her.